Diverse informasjon

Refusjon av tannlegekostnader

Har du rett på refusjon?

Det finnes visse medisinske tilstander som kan kvalifisere for stønad til dekning av utgifter til tannbehandling.

Her er en oversikt over disse:

Tilstand 1:Sjelden medisinsk tilstand (SMT)
Tilstand 2:Leppe-kjeve-ganespalte
Tilstand 3:Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
Tilstand 4:Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
Tilstand 5:Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
Tilstand 6:Periodontitt (tannkjøttsykdom)
Tilstand 7:Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
Tilstand 8:Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
Tilstand 9:Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
Tilstand 10:Hyposalivasjon (munntørrhet)
Tilstand 11:Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
Tilstand 12:Tannskade ved godkjent yrkesskade
Tilstand 13:Tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
Tilstand 14:Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonevne
Tilstand 15:Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

For en fullstendig forklaring av tilstandene kan du se Helfo sine nettsider.

Ønsker du mer info om hvordan dette fungerer, og hjelp til å finne ut om du kvalifiserer kan du ta kontakt med oss!

Forsiden
Om Klinikken
Behandlinger
Div. info
Priser
Kontakt