Behandlinger

Ved klinikken utfører jeg alle former for allmenn tannbehandling. Fyllinger, rotfyllinger, krone/bro-arbeider, proteser, visdomstannfjerning, behandling av tannkjøttbetennelse og enklere former for implantat behandling.

Innen alle våre fagfelt har vi spesialister som har flere års tilleggsutdannelse innen et fagfelt og som det kan være aktuelt å benytte seg av ved litt kompliserte situasjoner. Jeg henviser rutinemessig når jeg mener du som pasient er best tjent med det.

Bedøvelse

Smertefri behandling er viktig. Her ved klinikken tilbyr jeg overflatebedøvelse, og svært skånsom bedøvelse med The Wand STA. Dette er nyeste variant av dataassistert bedøvelse. Fordi bedøvelsen gis svært langsomt og engangshåndstykkene kan holdes som en vanlig penn (gir svært god kontroll), oppleves dette svært skånsomt og av mange helt smertefritt. Mange blir overrasket når jeg sier at bedøvelsen er gitt fordi de ikke har merket noe.

Fyllinger

I dag brukes bare hvitt fyllingsmateriale, og en fylling prises ut fra hvor mange flater på tannen som fyllingen dekker, som også samsvarer godt med tidsbruken. En del kan oppleve ising og økt følsomhet i tannen etter at en fylling er lagt og dette er en vanlig situasjon. Dette går normalt over med litt økt fluorskylling i en periode.

Om man får verking og smerter i tannen etter at en fylling er lagt kan det også skyldes at den er for høy, og da er det viktig å få slipt fyllingen litt lavere så snart som mulig. Mer sjelden er det at man får "skikkelig tannpine" etter en fylling er lagt og da må tannen rotfylles. Da har hullet i tannen gjerne vært stort/dypt, med behandling og fylling som ligger svært nær pulpa eller nerven i tannen. Jeg pleier alltid å informere dersom fyllingen er dyp og dette kan oppstå. Ved klinikken bruker vi det nyeste og beste middelet for å beskytte inn mot "nerven" under dype fyllinger.

Mer informasjon kommer, i mellomtiden kan du også se oversikt over tjenester i prislisten.

Forsiden
Om Klinikken
Behandlinger
Div. info
Priser
Kontakt